กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
ผู้บังคับบัญชา
พันเอกคมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพัน
ประวัติผู้บังคับกองพัน
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
หน่วยขึ้นตรง กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 3
แฟนเพจกองพันทหารช่างที่ 111
เพลงมาร์ชกองพันทหารช่างที่ 111
มาร์ช ช.พัน.๑๑๑ ผู้แต่ง : พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล , พ.ท.ชนะตน สุรารักษ์ ทำนอง : นายพูลสุข สุริยพงษ์รังษี ( ครูดำ สุนทราภรณ์ ) ดนตรี : วงสุนทราภรณ์ พวกเรา ชอพันหนึ่ง ร้อยสิบเอ็ด ทหารช่าง ระดับประเทศ ชื่อเสียงกว้างขวาง ประสบการณ์ งานก่อสร้าง พัฒนาทาง ทหารช่าง ก่อสร้าง ของทอบอไทย การก่อสร้าง อาคารสูง ทาง สะพาน เราสืบสาน มุ่งมั่น มิหวั่นไหว ปณิธาน ทหารกล้า พัฒนาไทย อยู่กลางใจ เรายึดมั่น เสมอมา ( ซ้ำ ) ยามบ้านเมือง มีศึก เหตุคับขัน พร้อมพลัน ช่วยชาติ คลายปัญหา ด้วยแรงกาย ความกล้า สติปัญญา ด้วยศรัทธา พร้อมตอบแทน คุณแผ่นดิน อุดมการณ์ เทิดทูน ต่างยึดมั่น จะร่วมกัน พิทักษ์ชาติ ศาสน์ บดินทร์ สนองบรม ราชโองการ จักรินทร์ รักษ์ภูมินทร์ ให้คู่ฟ้า ประชาไทย ปณิธาน ชอพันหนึ่ง ร้อยสิบเอ็ด ความสำเร็จ สร้างมา สง่าใส สร้างมาตรฐาน งานช่าง ทอบอไทย จดจำไว้ ภาคภูมิใจ ตลอดกาล ..............................................................................
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063