กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
ผู้บังคับบัญชา
พันเอกคมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพัน
ประวัติผู้บังคับกองพัน
หน่วยขึ้นตรง กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 3
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
กิจกรรมของหน่วย
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.111 กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ และประดับเครื่ิองหมาย นายพวก ให้กับครูทหารใหม่ ณ สนามฟุตบอล ช.พัน.111 อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 0930 พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.111เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการสังกัด ช.พัน.111 อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 1030 พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.111 ให้การต้อนรับ พ.อ.บัญชา อาจคำพันธุ์ รอง ผบ.พล.ช.(2) ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกที่ 4 ช.พัน.111 อ่านต่อ...
วันที่ 9 พ.ค.2560 พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.พัน.111 ได้นำกำลังพล และมวลชนรอบค่าย ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยตะแคง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ...
แฟนเพจกองพันทหารช่างที่ 111
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063