กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
ผลงานก่อสร้างที่สำคัญ
ทางยกระดับเชื่อมระหว่าง ถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สวนสัตว์กลางคืน(ไนท์ซาฟารี)
โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง
สโมสรทหารบก
อาคารรับรองเกษะโกมล
ลานพื้นแข็งภายในอุทยานราชภักดิ์
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063